Bài 7: Đời sống đạo của người Huynh Trưởng

Thứ hai - 23/07/2012 11:58
 
“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt. 5,48)
 
I. Nhận định:
Nhận lãnh chức vụ Huynh Trưởng của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể là chúng ta tự nguyện dấn
thân nhận lãnh sứ mệnh đào tạo đoàn sinh thành những người Kitô hữu hoàn hảo (NQ. 2) về phương
diện tự nhiên cũng như siêu nhiên (NQ. 7) như mục đích của phong trào đã đề ra.
 
Để có thể chu toàn sứ mệnh cao quí và khó khăn này, người Huynh Trưởng phải xây dựng cho mình
một đời sống đạo đức chân chính, trưởng thành.
• Nghĩa là một đời sống đạo không phải chỉ nhằm lên thiên đàng hay là chỉ lo làm việc đạo đức
theo tình cảm, mà người Huynh Trưởng phải tập luyện cho mình một đời sống đạo với một đức
tin sống động, trưởng thành và kiên cường.
• Nghĩa là một đời sống biết cầu nguyện liên lỉ: “Anh em hãy cầu nguyện không ngừng” (Mt. 7, 11;
Cl. 4, 2) và một đức ái chân tình, xả kỷ và khoan dung.
• Hay nói một cách khác người HT luôn sống: Mến Chúa và yêu người; nhất là luôn biết “phục vụ
mọi người trong yêu thương”.

II. Vậy sống đạo là gì?
Sống đạo là biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa và Giáo hội truyền dạy cùng tiếng nói của lương
tâm nhắc bảo và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày cách kiện toàn để trờ thành một Kitô hữu
hoàn hảo. (NQ. 2)
 
III. Vì sao ta phải sống đạo?
Trước hết ta phải sống đạo vì hạnh phúc của chính mình. Là người công giáo ta phải biết: Bởi đâu mà
có? Chết rồi sẽ đi đâu? Và phải cố gắng sống thế nào để bảo đảm sự sống đời đời?
 
Là người Huynh Trưởng, người anh, người thầy, người bạn của các em, cần phải có một đời sống
có Chúa Kitô. Đạo công giáo không cho phép ta sống đạo một mình mà sống đạo với người khác,
cho người khác và vì người khác. Ta phải trở thành chứng nhân của Chúa cho mọi người bằng chính
đời sống đạo (Mt. 5, 13.14: là muối, ánh sáng cho đời). Huynh Trưởng là người được trao phó trách
nhiệm giáo dục đoàn sinh, nên ta phải:
• Có sống đạo thì mới có thể điều khiển và hướng dẫn các em tiến lên được. Vì là người chỉ huy,
người làm đầu, người hướng dẫn thì không phải chỉ điều khiển bằng lời nói, nhưng cần nhất phải
bằng gương sáng đạo đức, thánh thiện. Chúng ta luôn tâm niệm câu: “Chúng con là ánh sáng thế
gian” (Mt.5, 14).
• Muốn vậy, HT phải sống làm sao để trở thành hấp lực cho đoàn sinh, như thỏi “nam châm” để thu
hút những em dưới quyền mình. Nhưng phài là thỏi nam châm tốt, đạo đức và tư cách trong việc
làm, lời nói để có thể lôi cuốn các em về với Chúa và trở thành một người công dân tốt sau này.
 
Sau hết, người HT phải sống đạo vì trách nhiệm của mình. HT là người có sứ mạng đào tạo các em
trở thành những Kitô hữu hoàn hảo và những người tông đồ của giới trẻ sau này nên người HT chỉ
chu toàn đuợc trách nhiệm đó khi đã có một đời sống Kitô hữu đạo đức và đời tông đồ thực sự, tức là
có đời sống đạo thực thụ mà thôi.
 
IV. Phải sống đạo bằng cách nào?
Trọng tâm đời sống đạo đức của người Huynh Trưởng là Chúa Kitô (NQ. 4). Ngài là bạn, là Thầy, là
Chúa của chúng ta. Vậy ta hãy tìm gặp Ngài nơi Chúa Giệusu Thánh Thể và Lời của Ngài.
 
Chúa Kitô là người bạn, là Thầy, là Chúa của Huynh Trưởng
 
Thánh Phaolô nói: « Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi »
(Gal.2, 20 ) Đối với Thánh Phaolô, Chúa Kitô là tất cả cuộc đời của Ngài. Là Huynh Trưởng của
phong trào, đời ta cũng phải gắn liền với Chúa Kitô, vì Ngài là bạn đường, là vị tướng chỉ huy và
là thầy của chúng ta. Chúng ta phải bám chặt vào để có thể nói như thánh Phaolô: « Chúa Kitô là
sự sống của tôi. »
 
Gặp gỡ Chúa Kitô nơi Lời Chúa (NQ. 3; GLCG. 108)
Làm thế nào để ta có thể hiểu biết Chúa Kitô và nên giống Ngài. Nhìn vào những trang Phúc âm
ta sẽ gặp được Người, là một nhân vật lịch sử: vừa là Thiên Chúa vừa là người. Chúa Giêsu Kitô
là người mà chúng ta bước theo. Trong cuộc sống hàng ngày nếu ta muốn thân thiết với ai, thì cần
phải biết rõ người đó và năng găp gỡ, trò chuyện. Vì vậy là Huynh Trưởng, cần phải biết Chúa
Kitô và sống với Ngài như thánh Phaolô nói: « Tôi biết tôi đã tin vào ai ».
 
Muốn biết rõ, người Huynh Trưởng cần phải học hỏi và suy niệm Lời Chúa để sống mật thiết và
trở thành nhân chứng cho Ngài. Lời Chúa là thông điệp, là phương thế mà Chúa đã ban tặng chọ
chúng ta để có thể lãnh hội được ý muốn của Thiên Chúa, Nên trong các buổi sinh hoạt, chúng
ta phải đọc và suy niệm Lời Chúa để tìm ra nền tảng cho mọi sinh hoạt, cho sứ mạng tông đồ và
nhất là để tạo bầu khí thánh thiện và kiểm điểm đời sống. Muốn thế ta cần biết chọn những đoạn
Lời Chúa thích ứng, nêu lên những câu hỏi áp dụng vào đời sống để ta và các em có thể được kết
hợp với Ngài trong mọi sinh hoạt. « Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu » (Dt.4, 12); « Ai
nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời »(Ga.5,24).
 
Dựa vào Chúa Giêsu Thánh Thể:
Thánh thể là nguồn sinh lực của người HT trong phong trào (NQ. 4; GLCG. 1324). Nếu chúng
ta không có Chúa Giêsu Thánh Thể ta không thể trao ban cho đoàn sinh được. Thánh Thể còn là
nguyên động lực và là trung tâm của mọi hoạt động tông đồ (1 Cr. 11. 24). Thánh Thể cũng là
nguồn ủi an cho chúng ta khi làm việc, lúc thất bại, khi thành công ( Ga.6, 32. 35) Để đat được
điều đó, Huynh Trưởng cần phải biết sống Ngày Thánh Thể trọn vẹn, nghĩa là biết dâng hiến cả
ngày cho Chúa Giêsu Thánh Thể:
 
Dâng Ngày:
Khi thức dậy chúng ta cám ơn và dâng ngày mới cho Chúa. Đời sống cầu nguyện liên lỷ phải
là lẽ sống của người tín hữu nói chung và Huynh Trưởng nói riêng « Anh em hãy cầu nguyện
không ngừng » (Mt. 7,11; 1 Tx. 5, 17; Cl. 4, 2).
 
Tham Dự Thánh Lễ Và Rước Lễ:
Có thể nói đây là trung tâm của đời sống đạo, vì trong Thánh Lễ Chúa Giêsu dâng mình để
cứu chuộc nhân loài. Vậy khi tham dự thánh lễ, hãy cố gắng giữ được việc rước lễ mỗi ngày.
Khi rước lễ, ta lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn ta: « Ta là bánh từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời » (Ga.6, 51). Nhận lãnh đầy đủ nguyên liệu thần linh
để tiến bước trong cuộc sống như Êlia xưa.
 
Trong trường hợp không thể rước lễ thật được, thì Người Huynh Trưởng tập cho thói quen là
rước lễ thiêng liêng: Ước ao được Chúa ngự vào lòng lúc này. Chính sự ước ao đó, giúp ta
lấy lại sức sống cho sinh hoạt tông đồ và cuộc sống chứng tá: « Giáo hội ngay từ những thế
kỷ đầu tiên, đã nhìn Thánh Thể như bánh nuôi dưỡng đức tin, niềm hy vọng và lòng mến cho
dân lữ hành.» (Thánh Justinô).
 
Viếng Thánh Thể:
Trong một ngày, nếu có thể, người HT nên có giây phút cận kề bên Chúa để nói chuyện, tâm
sự, kín múc sức mạnh nơi tình thương Chúa và nhất là dâng những hy sinh, trút bỏ những
 
gánh nặng ưu tư cho Chúa « Tất cả những ai dang vất vả, mang gánh nặng nề, hày đến cùng
tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng » (Mt.11, 28).
 
Bó Hoa Thiêng và Dâng Đêm
Người Huynh Trưởng cũng cố gắng thực hiện bó hoa thiêng cho mình: Cùng với thiên Thần
bản mệnh ta ghi sổ linh hồn và dâng Chúa mọi lao công của cá nhân, của phong trào. Dùng
ít phút cuối ngày để hồi tâm và xét mình, « Lạy Chúa, con sắp ngủ, vì đó là ý Chúa. Con xin
phó thác hồn con trong tay Chúa » (Thánh C-harles Borromê).
 
Chuỗi Mân Côi
Đồng thời người Huynh Trưởng cũng cố gắng để năng lần hạt mân côi: vì qua chuỗi mân côi
chúng ta sống mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc của Đức Kitô, nhất là noi gương Mẹ Maria
luôn biết sống khiêm nhường, phó thác và phục vụ. Chắc chắn nhờ sự giúp của Mẹ Maria và
mẫu gương sống Lời Chúa của Mẹ, người Huynh Trưởng lấy được một sức sống mới khi sinh
hoạt. « Ad Jesum per Mariam »
 
Sách Tu Đức
Cuối cùng là một lời khuyên cho người Huynh Trưởng. Cố gắng thu xếp thời giờ để đọc sách
đạo đức, tu đức và hạnh các thánh, để mang lại cho mình không những một kiến thức cho
việc dậy dỗ, hướng dẫn đoàn sinh, nhưng cũng là mẫu gương sống đức tin để bắt chước trong
cuộc sống đạo và đời phục vụ.
 
V. Kết luận:
Chỉ có suy niệm và sống Lời Chúa cùng sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể thì đời sống thiêng
liêng sẽ được vững chắc, hoạt động tông đồ sẽ có hồn và cuộc sống đời thường sẽ tốt đẹp, vui tươi,
hạnh phúc và bình an.
 
Ngoài ra, người HT còn được 10 điều luật và 4 khẩu hiệu cùa phong trào nhắc nhở để giúp mình và
giúp đoàn sinh thăng tiến đời sống đạo nữa. Thât vinh dự và hạnh phúc!
Xin mượn lời của mẹ Têrêsa Calcuta để cùng các bạn HT sống đạo và phục vụ:
Kết quả của im lặng là cầu nguyện.
Kết quả của cầu nguyện là đức tin.
Kết quả của đức tin là tình yêu.
Kết qua của tình yêu là phục vụ.
Kết quả của phục vụ là bình an.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây