Bài 1: Lịch sử và bước tiến của Phong Trào TNTT

Thứ hai - 23/07/2012 11:28

 I. NGUỒN GỐC PHONG TRÀO :

  *       Lịch sử đạo binh Thánh-giá thời Trung-cổ.
  *       Lịch sử đạo binh Giáo Hoàng do cha Cross tổ chức năm 1865 tại Pháp, khi nước Tòa Thánh bị Garibaldi xâm chiếm.
  *       Phong trào chống lại việc tục hóa trường học công giáo tại Pháp vào cuối thế kỷ 19 do cha Ramadière chủ trương (Thành lập hội Tông-đồ-cầu-nguyện).
  *       Sắc lệnh Quam Singulari của Đức Giáo Hoàng Piô X, cổ vỏ trẻ con năng chịu lễ, năm 1910.
  *       Việc chính thức thành lập Phong trào Nghĩa binh tại Pháp do cha Bessières S.J (trực thuộc hội Tông Đồ cầu-nguyện) năm 1917.
 

           II.LỊCH SỬ PHONG TRÀO TẠI VIỆT NAM :

        1929.­_ Hai cha Xuân-Bích Léon Palliard và Paul Urureu bắt đầu phát động Phong trào ngay trong chủng viện và bắt đầu thành lập đoàn đầu tiên tại trường Thầy Dòng “Ecole – Puginier “ ở Hà-Nội. Từ đó nhờ sự khích lệ của Đức Khâm Mạng, hàng Giám mục và các Linh mục nên không bao lâu, Phong Trào lan rộng khắp lãnh thổ Việt Nam.

        1931._ Thành lập Phong Trào tại Hà Nội và Huế.

        1932._ Thành lập tại Phát Diệm và Thanh Hóa.

        1935._ Thành lập tại Vinh, Sài-gòn và Vĩnh Long.
  ­      1936._ Thành lập tại Quy Nhơn.
        1937._ Thành lập tại Thái Bình và Bùi Chu.
        1951._ Cha Nguyễn Hữu Tấn ( Sài-gòn ) đã hoạt động mở rộng Phong Trào tại các địa phận miền Đông Nam Việt ( Sài-gòn, Mỹ Tho, Xuân-Lộc, Phú-Cường ).
 ­        1954._ Sau cuộc di cư, các đoàn Nghĩa Binh miền Bắc tổ chức lại hàng ngũ khi vô Nam, Địa phận Bùi Chu, Phát Diệm đã cho xuất bản các tài liệu hội đoàn di cư, trong số có Nghĩa Binh Thánh Thể.phong trào phát triển mạnh tại Saigòn.
 ­        1957._  Hội Đồng Giám Mục  bổ nhiệm cha Nguyễn Khắc Ngữ ( nay là Giám mục ) làm Tổng Tuyên uý đầu tiên của Phong Trào toàn quốc, cùng một lúc với việc tổ chức lại công giáo tiến hành do Đức Cha Phạm Ngọc Chi điều khiển. Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể khắp nơi khởi sự phát động mạnh trong thời kỳ này.
 ­        1964._  Cha Nguyễn Khắc Ngữ làm Giám mục Long Xuyên, cha Phaolô Nguyễn văn Thảnh được chỉ định thay thế. Cuộc đại hội tuyên úy toàn quốc đầu tiên được triệu tập tại Sài-gòn từ ngày 28 – 30 tháng 11 để quyết định việc thống nhất Phong trào. Các tuyên úy đã có công trong việc này :
 ­          1965._ Đại hội tuyên úy lần hai tại Sài-gòn vào tháng hai dương lịch. Quyết định cuối cùng về bản Nội qui thống nhất đầu tiên cho Phong trào. Bản nội qui được trình Hội Đồng Giám mục trong phiên họp vào tháng sáu, và được chấp thuận cho phép thi hành thử. Cũng trong phiên họp này, Hội Đồng Giám Mục quyết định : bỏ danh hiệu Nghĩa Binh Thánh Thể và dùng danh hiệu PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ  VIỆT NAM.
 

          Tờ báo Thiếu Nhi Thánh Thể của Phong trào toàn quốc được xuất bản ngay từ tháng 7 năm 1965.

 ­          1967._  Đại hội tuyên úy lần thứ ba tại Vĩnh Long vào tháng 4 : sửa đổi mấy chi tiết của nội qui thống nhất và bằng cuộc đại hội Huynh Trưởng  được tổ chức cũng tại Sài-gòn vào tháng 7 . Có khoảng 500 Huynh Trưởng tham dự.
 ­          1968._ Ảnh hưởng tết Mậu Thân, tất cả hoạt động đều bị ngưng trệ, để xét duyệt tình hình, một cuộc đại hội tuyên uý lần thứ 4 được tổ chức vào tháng 11,  bàn thêm về việc tu chỉnh nội qui và về cuộc kinh lý trên toàn quốc cuối năm 1968 và đệ nhất bán niên 69 của phái đoàn trung ương.
 ­          1969._Tháng 9 : Đại hội đầu tiên ban lãnh đạo toàn quốc ( tức là ban tuyên uý và Huynh Trưởng ) tại Bê-ta-ni-a, Chí Hòa. Thành lập qui chế cho Huynh Trưởng, lưu nhiệm ban quản trị trung ương,tìm hướng đi cho trong năm.
 ­           1971._ Nội qui mới được Hội Đồng Giám Mục chấp thuận cho thi hành trong phiên họp từ ngày 4 đến ngày 10 tháng Giêng. Với điều kiện giữ danh hiệu Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể (Điều 1) và tổ chức Phong trào theo cách “tuyển lựa”     ( Điều 10)

        1972._ Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc VỀ ĐẤT HỨA I tổ chức tại Bình Triệu quy tụ khoảng 2000 Huynh Trưởng. (29-12-72  đến 01-01-73)

        1974._ Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thảnh vì lý do sức khoẻ đã từ chức. Linh mục Giuse Vũ Đức Thông lên thay.

        1975 ._ Phong Trào có khoảng 140.000 đoàn viên; 3.800 Huynh Trưởng hoạt động trong 650 Xứ Đoàn, thuộc 68 Liên Đoàn trong 13 Giáo phận (trừ Giáo phận Đà Nẵng). Hai Giáo phận đông nhất là Xuân Lộc với 40.000 đoàn viên và Sàigòn với 38.000 đoàn viên.

 

            Sau biến cố lịch sử 30.04.1975, Phong Trào trong nước đình chỉ mọi hoạt động bên ngoài. Chuyển sinh hoạt Thiếu Nhi thành các lớp Giáo Lý. Nhưng Phong Trào bắt đầu nhen nhúm nẩy mầm và phát triển một cách kỳ diệu nơi các cộng đồng Công Giáo người Việt tại nhiều nơi trên thế giới như : Pháp, Đức, Úc, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại…, và các nơi có các trại tỵ nạn như: Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông… Hiện nay, tại Hoa Kỳ, Phong Trào phát triển mạnh mẻ và cơ cấu tổ chức rất chặt chẻ, và vẫn mang danh xưng là Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ.

 

       III. THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI GIÁO PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (LIÊN ĐOÀN ANRÊ PHÚ YÊN)

            Năm 1990, sau 15 năm làm quen xã hội mới, Thiếu Nhi Thánh Thể ỡ nhiều nơi, nhiều Giáo xứ bắt đầu nhen nhúm, hoạt động âm thầm hoặc bán công khai nhưng không kém phần hiệu quả.

            Năm1997, tại Giáo phận Tp.Hồ Chí Minh, Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chính thức thành lập Ban mục Vụ thiếu Nhi, bổ nhiệm cha Giuse Phạm Đức Tuấn làm trưởng ban cùng với 15 cha đặc trách 15 hạt. Cũng từ thời điểm này Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể  bắt đầu hồi sinh. Nhiều buổi họp mặt của các cựu Tuyên uý, cựu Huynh trưởng TNTT còn nhiệt huyết để chuẩn bị tái lập TNTT.

            Năm 2002, khi PT/TNTT chính thức ra mát, cha Giuse Phạm Đức Tuấn được đức Tổng giám mục bổ nhiệm làm Tuyên Uý Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Tp. HCM. Cha đã mời các linh mục :
 
          Lm. Giuse Vũ Minh Danh làm phó Ban Mục Vụ, đặc trách Điều hành Giáo Lý.

          Lm. Felix Nguyễn Văn Thiện nguyên là Tuyên Uý Liên Đoàn làm cố vấn.

          Lm. Phêrô Nguyễn Thành Tâm CSSR ; Lm. Giuse  Đỗ Ngọc Bảo OP ; Lm. Phêrô Nguyễn Văn Đệ SDB ( nay là Giám mục Bùi Chu) làm ban Cố Vấn.

          Lm.Vinh sơn Trần Văn Hòa, cố vấn kiêm đặc trách ngành Nghĩa.

          Lm. Giuse Phạm Hồng Thái, phụ tá đặc trách ngành Thiếu.

          Lm. Gioan.M.V Chu Minh Tân phụ tá đặc trách ngành Ấu.

 

          Năm 2003 đến 2009, ngoài các khóa huấn luyện Giáo lý viên các cấp, Liên Đoàn TNTT Giáo Phận đã tổ chức các sa mạc huấn luyện Huynh trưởng các cấp, cụ thể như:

           Cấp I    :           43 sa mạc

           Cấp II   :           10 sa mạc

           Cấp III  :           06 sa mạc

 

Trong đó có 94 Huynh trưởng được chọn để đào tạo trở thành các Huấn Luyện Viên cho Phong Trào.

Ngày 28.11.2004 ra mắt Ban Chấp Hành chính thức Liên Đoàn Anrê Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2006  gồm : 

           Liên Đoàn Trưởng        : Tr. Fanxico Xavie Trần Ngọc Lợi

           Liên Đoàn Phó ĐH       : Tr. Fanxico Xavie Mai Tấn Phúc

           Liên Đoàn PhóNH       : Tr. Giuse Nguyễn Chánh Hoàng 

           Tổng Thư Ký                : Tr. Annê Nghê Thị Tuyết Trang

           Tổng Thủ Quỹ              : Tr. Anna Nguyễn Thị Lãnh.

 

Nhiệm kỳ 2 : 2006 - 2008 

           Liên Đoàn Trưởng        : Tr. Fanxico Xavie Trần Ngọc Lợi

           Liên Đoàn Phó ĐH       : Tr. Fanxico Xavie Mai Tấn Phúc 

           Liên Đoàn PhóNH       : Tr. Annê Nghê Thị Tuyết Trang

           Tổng Thư Ký                : Tr. Giêrado Nguyễn Bình 

           Tổng Thủ Quỹ              : Tr. Têrêsa Nguyễn Thị Thuý Hạnh.

Nhiệm kỳ 3 : 2010 - 2013 

           Liên Đoàn Trưởng        : Tr. Fanxico Xavie Trần Ngọc Lợi

           Liên Đoàn Phó Ng.Vụ  : Tr. Fanxico Xavie Mai Tấn Phúc

           Liên Đoàn Phó Nội Vụ : Tr. Micae Ninh Đức Thành 

           Liên Đoàn PhóNH       : Tr. Annê Nghê Thị Tuyết Trang

           Tổng Thư Ký                : Tr. Giêrado Nguyễn Bình 

           Tổng Thủ Quỹ              : Tr. Maria Têrêsa Nguyễn Hồng Anh.

 

Công việc phát triển và huấn luyện tại Liên Đoàn ngày càng mạnh mẽ qua các cầu nối tại các Hiệp Đoàn, Giáo xứ và tại văn phòng ban Mục Vụ Thiếu Nhi 180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 03, Tp.HCM Điện thoại : 08.9303 569 ( Tòa Tổng Giám Mục) 

 

               IV.  PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ TẠI CÁC GIÁO PHẬN :

 

       Cho đến nay, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể  đang được hồi sinh mạnh mẽ và phát triển tại các Giáo Phận : Hà Nội, Huế, Bắc Ninh, Nghệ An, Xuân Lộc, Nha Trang, Phan Rang, Thái Bình, Hải Phòng,  Mỹ Tho, Cần thơ ,Bến Tre, Ban Mê Thuột. . 

                    V.        PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI  HẢI  NGOẠI   

       Năm 1975, lịch sử Việt Nam lật sang trang mới, theo chân chân hàng trăm ngàn người Công Giáo Việt nam có mặt khắp nơi trên thế giới, trong đó có các Huynh trưởng TNTT Việt Nam. Họ đã gầy dựng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam với cơ cấu tổ chức hệ thống Trung Ương vững chắc tại các quốc gia như : Hoa Kỳ Uc, Anh Pháp, Canada,và vẫn giữ danh xưng : Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại . . .

  ­        1985._Linh mục Phanxicô Phạm Văn Phương được mời làm Tổng Tuyên Úy.
  ­       Tháng 7-1992 : Đại Hội HT Toàn Quốc VỀ ĐẤT HỨA II đã được tổ chức tại nhà dòng Dominguez, Los Angeles, quy tụ khoảng 800 người gồm các Tuyên úy, Trợ úy, Trợ tá, Huynh Trưởng toàn quốc Hoa kỳ và đại biểu của PT-TNTT-VN ở Canada và Úc Châu.
  ­       1993 : Sa mạc Huấn luyện Huynh Trưởng đầu tiên tại Paris – Pháp. Ngày 07-01-1993, Bản Nội Quy mới cho PT-TNTTVN tại Hoa Kỳ ra đời. Bản Nội Quy này gồm có 11 Chương và 80 điều.
  ­       Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 năm 2004. Đại hội Huynh trưởng TNTT Việt nam VỀ ĐẤT HỨA IV được tổ chức tại California, mừng kỷ niệm 75 năm (1929 – 2004 ) thành lập Phong trào., hơn 100 Tuyên uý và Huynh trưởng khắp nơi trên thế giới quy tụ về. Đại diện Việt nam có 9 người: 4 Linh mục và 5 Huynh trưởng qua tham dự.
       Hiện nay, PT/TNTT/VN/HK được tổ chức theo cách thức của Liên Đoàn Công Giáo, chia làm 8 Miền. Mỗi Miền có Cha Tuyên Úy Miền và Ban Chấp Hành Miền điều hành. Tổng Tuyên Úy : Lm. FX Trần Quốc Tuấn. Toàn Hoa Kỳ có khoảng 80 Đoàn TNTT, gồm 15.000 đoàn sinh và 1.600 Huynh Trưởng.
  
Lịch sử Phong trào còn đó, đang tiếp tục và sẽ không ngừng phát triển.

Nguồn tin: TLHLHT cấp 1

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây