Nếu một ngày tôi cảm thấy buồn
Mong rằng bạn hãy đến bên tôi
Cho dù đến để làm tượng gỗ
Để nghe tôi tâm sự nỗi buồn

Nếu ngày mai tôi trở nên yếu ớt
Mong rằng bạn hãy che chở cho tôi
Cầm tay tớ và " cậu ơi đừng sợ "
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi