Nếu cuộc sống là con đường chia ra nhiều ngã, tôi sẽ chọn ngã đường mà tôi thấy là dài nhất. Vì trước mắt tôi biết được con đường đó có sự lâu bền… Nếu cuộc sống là khúc sông chia nhiều nhánh, tôi sẽ đi theo nhánh sông ít sóng to nhất. Vì trước mắt tôi biết được nhánh sông đó là ít gian nan nhất… 

Và nếu cuộc sống là cánh đồng cỏ, tôi nguyện sẽ sống mãi với đồng cỏ đó. Vì đó là cuộc sống tôi vốn có và tôi luôn sẵn sàng đón nhận nó. 

Cuộc sống đơn giản là sự lựa chọn. hẳn ai cũng biết người lo học sẽ thông minh, và thông minh rồi thì sẽ có cuộc sống tốt hơn người khác. Cũng ngược , kẻ ham chơi coi thường việc học thì sẽ ngày càng ngu si, và ngu si rồi thì sẽ bị cột chung với cuộc sống đen tối cùng cực. Tất cả cũng là sự lựa chọn. 

Có thể nói ở bất cứ khi nào, bất cứ đâu, làm bất cứ gì… Ta đều có sự lựa chọn. Nên tôi vẫn khuyên bạn một điều đó là hãy suy nghĩ kỹ với sự lựa chọn của mình. Vì : 
Sau khi lựa chọn rồi thì con đường đó sẽ không quay lại được. 
Sau khi lựa chọn rồi thì không thoát khỏi nhánh sông đó. 
Sau khi lựa chọn rồi thì cuộc sống sẽ không còn là đồng cỏ vốn có nữa. có thể là một thứ tốt đẹp hơn, cũng có thể là sự đen tối. Cũng như cái vốn có của tạo hóa, không có sự lựa chọn tốt nhất, nhưng… lại có sự lựa chọn tồi tệ nhất. Và quan trọng là phải biết làm gì và biết xoay chuyển trong sự lựa chọn đó. 

Nên sự lựa chọn luôn là điều bắt buộc trong cuộc sống. nó chia ra nhiều ngã đường, chia ra nhiều nhánh sông, và nó chia ra nhiều cuộc sống. phải biết lựa chọn để mở đến sự lựa chọn khác, rồi khác nữa… Cứ thế mà cuộc sống luôn tiếp tục với sự chọn lựa vô tận.