Mọi lời cầu nguyện đều có ích lợi

Thứ sáu - 14/09/2012 09:24

Mọi lời cầu nguyện đều có ích lợi

Không có các lời cầu nguyên thừa thãi, vô ích. Không có lời cầu nguyện nào bị mất đi cả. Tuy có các hạn hẹp, sự mệt mỏi, nghèo nàn, khô khan, bất toàn của chúng, tất cả mọi lời nguyện của chúng ta đều được thanh tẩy và lên tới con tim của Thiên Chúa
Không có các lời cầu nguyên thừa thãi, vô ích. Không có lời cầu nguyện nào bị mất đi cả. Tuy có các hạn hẹp, sự mệt mỏi, nghèo nàn, khô khan, bất toàn của chúng, tất cả mọi lời nguyện của chúng ta đu được thanh tẩy và lên tới con tim của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong đại thính đường Phaolo VI sáng thứ tư 12-9-2012. Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, trong phần đầu của sách Khải Huyền lời cầu nguyện hướng tới cuộc sống bên trong Giáo Hội, trong phần hai của sách sự chú ý hướng tới toàn thế giới. Thật vậy, Giáo Hội bước đi trong lịch sử, là phần của lịch sử theo chương trình của Thiên Chúa. Cộng đoàn lắng nghe sứ điệp đã khám phá ra nhiệm vụ của mình là cộng tác vào sự phát triển của Nước Chúa như ”các tư tế của Thiên Chúa và Chúa Kitô” (Kh 20,6; x. 1,5; 5,10). Giờ đây nó rộng mở cho thế giới loài người. Có hai kiểu sống trái nghịch nhau: kiểu thứ nhất là ”hệ thống của Thiên Chúa” mà cộng đoàn tùy thuộc, và kiểu thứ hai là ”hệ thống trần thế chống lại Nước Chúa và chống giao ước dưới ảnh hưởng của Kẻ Dữ”, là tên lừa dối con người, và muốn thực hiện một thế giới trái nghịch với thế giới mà Chúa Kitô và Thiên Chúa muốn.

Trong phần đầu của sách Khải Huyền Chúa Kitô đã bẩy lần nói: ”Ai có tai thì nghe điều Thần Khí nói với các Giáo Hội” (Kh 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Cộng đoàn được mời lên trời để nhìn xem thực tại với con mắt của Thiên Chúa và ở đây chúng ta tìm thấy ba biểu tượng tham chiếu giúp đọc hiểu lịch sử.

Biểu tượng thứ nhất là chiếc ngai trên đó có Thiên Chúa ngự. Thiên Chúa toàn năng không đóng kín trên trời, nhưng đã đến gần con người, bước vào trong giao ước với con người. Thiên Chúa làm cho chúng ta cảm thấy Ngài trong lịch sử một cách nhiệm mầu nhưng thực sự, tiếng Ngài được biểu tượng bằng sấm sét. Chung quanh ngai có 24 Bô lão và 4 con vật, không ngừng chúc tụng Chúa của lịch sử.

Biểu tượng thứ hai là cuốn sách chứa đựng chương trình của Thiên Chúa liên quan tới các biến cố. Nó được đóng với 7 dấu ấn và không có ai có thể đọc được. Sự không có khả năng đó của con người khiến cho Gioan rất buồn bã. Nhưng có một người nào đó có thể mở và minh giải cuốn sách.

Biểu tượng thứ ba là Chúa Kitô Chiên Con bị sát tế trong Hy lễ của Thập Giá, nhưng đứng thẳng biểu tượng cho sự Phục Sinh. Chính Chúa Kitô Phục Sinh sẽ từ từ mở các đấu ấn, vén mở chương trình của Thiên Chúa và ý nghĩa sâu xa của lịch sử.

Các biểu tượng này nhắc cho chúng ta biết đâu là con đường giúp đọc hiểu các sự kiện của lịch sử và của cuộc sống chúng ta. Khi ngước mắt nhìn Trời của Thiên Chúa, trong tương quan liên lỉ với Chúa Kitô, khi mở rộng tâm trí chúng ta cho Người trong lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, chúng ta học nhìn các sự vật một cách mới mẻ và tiếp nhận được ý nghĩa đích thật của chúng. Lời cầu nguyện như là một cửa sổ mở, cho phép chúng ta hướng cái nhìn về Thiên Chúa, để nhớ tới đích điểm chúng ta đang đi tới, cũng như để cho thánh ý Chúa soi sáng con đường đời của chúng ta và sống nó với nhiều dấn thân và mạnh mẽ hơn.

Thiên Chúa hướng dẫn cộng đoàn Kitô đọc hiểu lịch sử một cách sâu xa hơn, trước hết bằng cách mời gọi nó nhìn hiện tại đang sống một cách thực tế hơn. Khi đó Chiên Con mở bốn dấu ấn đầu tiên cho thấy một thế giới với các yếu tố tiêu cực khác nhau. Trong thế giới đó có các sự dữ mà con người gây ra như bạo lực, nảy sinh từ ước muốn chiếm đoạt và trổi vượt hơn người khác, đi tới chỗ giết người (dấu ấn thứ hai); hay bất công, bởi vì con người không tôn trọng các luật lệ đã được ban cho mình (dấu ấn thứ ba). Thêm vào đó là các sự dữ con người phải gánh chịu như cái chết, đói khát, bệnh tật (dấu ấn thư tư). Trước các thực tại thường thê thảm này cộng đoàn giáo hội được mời gọi không bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng, tin tưởng vững mạnh rằng cái toàn năng bề ngoài ấy của Kẻ dữ đụng độ với sự toàn năng đích thật của Thiên Chúa. Và dấu ấn thứ nhất mà Chiên Con mở ra chứa đựng sứ điệp này. Thánh Gioan kể: ”Tôi thấy, kìa một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa mang cung. Người ấy được tặng một triều thiên và ra đi như người thắng trận, để chiến thắng” (Kh 6,2).

Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau: Sức mạnh của Thiên Chúa đã bước vào trong lịch sử con người. Sức mạnh ấy không chỉ có thể chống lại sự dữ, mà còn có thể chiến thắng nó nữa. Mầu trắng gợi nhớ sự Phục Sinh: Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, tới độ xuống trong sự đen tối của cái chết để chiếu sáng nó với ánh quang sự sống thiên linh của Người. Người đã nhận lấy trên mình sự dữ của thế giới để thanh tẩy nó với lửa tình yêu của Người.

Tín hữu có thể trưởng thành khi đọc thực tại này. Vì sách Khải Huyền nói với chúng ta rằng lời cầu nguyện dưỡng nuôi nơi mỗi người và trong các cộng đoàn của chúng ta thị kiến ánh sáng và niềm hy vọng sâu xa này: nó mời gọi chúng ta đừng để cho sự dữ chiến thắng nhưng chiến thắng sự dữ với sự thiện, nhìn lên Chúa Kitô Bị Đóng Đanh và Phục Sinh, là Đấng kết hiệp chúng ta vào chiến thắng của Người. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau:

Giáo Hội sống trong lịch sử, không đóng kín trong chính mình, nhưng can đảm đối đầu với con đường của mình giữa các khó khăn và khổ đau, bằng cách mạnh mẽ khẳng định rằng sự dữ không chiến thắng sự thiện, bóng tối không che mờ ánh quang của Thiên Chúa. Đây cũng là điều quan trọng đối với chúng ta. Như là Kitô hữu chúng ta không bao giờ bi quan; chúng ta biết chắc rằng trên con đường cuộc sống, chúng ta thường gặp bạo lực, dối trá, thù hận, bách hại, nhưng điều này không khiến cho chúng ta nản lòng. Nhất là lời cầu nguyện giúp chúng ta trông thấy các dấu chỉ của Thiên Chúa, sự hiện diện và hành động của Người; còn hơn thế nữa chính chúng ta trở thành ánh sáng sự thiện, tỏa lan niềm hy vọng và chỉ cho thấy chiến thắng là của Thiên Chúa.

Viễn tượng này đưa tới chỗ dâng lên Thiên Chúa và Chiên Con lời cám tạ và chúc tụng: 24 bô lão và 4 con vật cùng hát ”bài ca mới” cử hành công trình của Chúa Kitô Chiên Con, Đấng làm mới mọi sự” (Kh 21,5). Nhưng sự đổi mới này là một ơn cần phải nài xin. Và ở đây chúng ta thấy một yếu tố khác nữa của lời cầu nguyện: đó là kiên trì khẩn nài Chúa cho Nước Chúa trị đến, cho con người có trái tim ngoan ngoãn đối với quyền bính của Chúa, cho ý Chúa hướng dẫn và định hướng cuộc sống chúng ta và cuộc sống thế giới. Trong thị kiến sách Khải Huyền lời cầu xin nài van này được 24 bô lão và 4 con vật cầm trong tay cùng với ”đàm cầm và các chén vàng đầy hương thơm” (Kh 5,8a). Chúng là ”các lời cầu nguyện của các thánh”, nghĩa là của những người đã đạt tới Thiên Chúa, nhưng cũng là của tất cả mọi người đang tiến bước. Và chúng ta thấy trước ngai Thiên Chúa có thiên thần cầm bình hương vàng liên tục bỏ vào đó các hạt hương, tỏa hương thơm dịu dàng được dâng lên Chúa cùng với các lời cầu nguyện (Kh 8,1-4).

Đó là biểu tượng để nói rằng tất cả mọi lời cầu của chúng ta, tuy có các các hạn hẹp, sự mệt mỏi, nghèo nàn, khô khan, bất toàn của chúng, hầu như được thanh tẩy và lên tới con tim của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta phải chắc chắn rằng không có các lời cầu nguyên thừa thãi vô ích; không có lời cầu nguyện nào bị mất đi cả... Hình ảnh thiên thần cầm bình hương bỏ đầy lửa lấy từ bàn thờ và ném xuống đất liền có tiếng sấm sét ánh chớp và động đất (Kh 8,5) có nghĩa là Thiên Chúa không vô cảm trước các lời khẩn nài của chúng ta, Người can thiệp và cho thấy quyền năng và tiếng nói của Người trên trái đất. Người làm cho hệ thống của Kẻ Dữ run rẩy và đảo lộn. Đức Thánh Cha giải thích thêm:

Thường khi trước sự dữ người ta có cảm tưởng không làm gì được nữa, nhưng chính lời cầu nguyện của chúng ta là câu trả lời thứ nhất và hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể cho, và nó khiến cho dấn thần hằng ngày của chúng ta trong việc phổ biến sự thiện được mạnh mẽ hơn. Quyền năng của Thiên Chúa làm cho sự yếu đuối của chúng ta trở nên phong phú (x, Rm 8,25-27)...

Tuy có các biểu tượng phức tạp, nhưng sách Khải Huyền lôi cuốn chúng ta vào trong một lời cầu nguyện rất phong phú, qua đó chúng ta lắng nghe, chúc tụng, cảm tạ, chiêm ngưỡng Chúa, và xin lỗi Người. Cấu trúc của lời cầu nguyện phụng vụ lớn lao của nó mời gọi chúng ta tái khám phá ra sức mạnh biến đổi ngoại thường của bí tích Thánh Thể. Tôi đặc biệt mạnh mẽ mời gọi anh chị em trung thành với Thánh Lễ Chúa Nhật trong ngày của Chúa, là trung tâm đích thật của tuần sống.

Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài xin mọi người giúp lời cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Libăng của ngài diễn ra tốt đẹp. Sau cùng Đức Thánh Cha cất Kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

Nguồn tin: radiovatican

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây